Quickscan asbest

Asbest is op verschillende manieren toegepast, momenteel zijn er meer dan 3.500 verschillende toepassingen bekend. Om asbestverdacht materiaal te herkennen moet een deskundige op het gebied van asbest worden ingeschakeld.

De reden om een Asbest QuickScan uit te voeren zijn uiteenlopend en in onderstaande tabel kort (niet onuitputtelijk) verder uitgewerkt. De Asbest QuickScan betreft geen volledige inventarisatie geschikt voor het doen van een sloopmelding in verband met sloop en/of renovatie.

Waarom een Asbest QuickScan:

  • U koopt of verkoopt een pand en wil weten of aantonen wat de (financiële) risico’s zijn in verband met de aan-/verkoop van het pand;
  • U bent eigenaar of gebruiker van een pand, waarbij u zich afvraagt bij bepaalde materialen of situaties of er (mogelijk) sprake is van (gezondheids)risico’s. Bijvoorbeeld u bent huurder van een pand en in de CV-ruimte zijn zachte platen gebruikt om de ruimte mee af te timmeren;
  • U wilt in de toekomst uw pand gaan renoveren, maar u wilt eerst een indicatie hebben van de ordegrootte van kosten in verband met het aanwezige asbest of u wilt graag een vooropname zodat de kosten voor het uitvoeren van een volledige inventarisatie in beeld worden gebracht.

Prijzen voor een Asbest QuickScan

De prijzen voor een Asbest QuickScan zijn gebaseerd op het bruto vloeroppervlak (bvo) en het bouwjaar van de locaties (bouwjaar voor 1994). De totaalkosten voor de Asbest QuickScans zijn in de tabel op de volgende pagina verder uitgewerkt. Bij het opstellen van deze offerte is ervan uitgegaan dat de locaties vrij toegankelijk zijn en de ruimten aansluitend kunnen worden geïnventariseerd (de verwachte tijdsduur staat tevens per Asbest QuickScan aangegeven). Afspraken, adressen, contactpersonen en duidelijke tekeningen worden hierbij door de opdrachtgever ter beschikking gesteld, hiervoor sturen wij u een invulformulier toe met hierop enkele dagdelen waarin de werkzaamheden zouden kunnen worden uitgevoerd.

Meer weten?

Vul het contactformulier in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

U kunt ons uiteraard ook bellen of mailen! Bij voorkeur stuurt u ons een e-mail, aangezien wij vaak onderweg zijn om klanten te voorzien van gedegen advies.

Fibresearch Asbestinventarisatie

Postadres
Laboratoriumstraat 6
5617BJ, Eindhoven

E-mail: info@fibresearch.nl
Telefoon: +31 (0)40-7370452