Asbestinventarisatie

Op het gebied van asbest gerelateerde wet- en regelgeving vinden veel ontwikkelingen plaats. Gezien de gezondheidsrisico’s is deskundig en integer advies van belang. Sinds 1 maart 2017 is de wetgeving (Arbeidsomstandighedenwet) gewijzigd, waardoor asbestinventarisaties worden afgestemd om de geplande ontwikkeling, zoals renovatie of (totaal-)sloop.

Een asbestinventarisatie omvat ten minste het gebied dat na de verwijdering van het asbest wordt geïnspecteerd ten behoeve van de vrijgave. Kortom de asbestinventarisatie wordt afgestemd op de geplande ontwikkeling.

Wordt er niet gesloopt of zal er geen renovatie plaatsvinden dan adviseren wij om te beginnen met een QuickScan om zo het onderzoek verder op uw vraagstelling af te stemmen.

Advies op het gebied van asbest

Niet altijd is de situatie duidelijk en wilt u extra uitleg over het te volgen proces van saneren of het beheersen van de situatie. Asbest hoeft niet altijd te worden gesaneerd, soms is het meer gewenst om het te beheersen. Om hier duidelijke afspraken over te maken en voldoende voorlichting te kunnen geven moet een asbestbeheersplan worden opgesteld.

Ook kunnen er risico’s zijn opgetreden of aanwezig zijn bij bepaalde typen (niet-hechtgebonden) asbest of als asbest zwaar beschadigd is, in dit geval is altijd maatwerk nodig en moet u goed worden voorgelicht.