Asbestinventarisatie

Op het gebied van asbest gerelateerde wet- en regelgeving vinden veel ontwikkelingen plaats. Gezien de gezondheidsrisico’s is deskundig en integer advies van belang. Sinds 1 maart 2017 is de wetgeving (Arbeidsomstandighedenwet) gewijzigd, waardoor asbestinventarisaties worden afgestemd om de geplande ontwikkeling, zoals renovatie of (totaal-)sloop.

Een asbestinventarisatie omvat ten minste het gebied dat na de verwijdering van het asbest wordt geïnspecteerd ten behoeve van de vrijgave. Kortom de asbestinventarisatie wordt afgestemd op de geplande ontwikkeling.

Wordt er niet gesloopt of zal er geen renovatie plaatsvinden dan adviseren wij om te beginnen met een QuickScan om zo het onderzoek verder op uw vraagstelling af te stemmen.

Advies op het gebied van asbest

Niet altijd is de situatie duidelijk en wilt u extra uitleg over het te volgen proces van saneren of het beheersen van de situatie. Asbest hoeft niet altijd te worden gesaneerd, soms is het meer gewenst om het te beheersen. Om hier duidelijke afspraken over te maken en voldoende voorlichting te kunnen geven moet een asbestbeheersplan worden opgesteld.

Ook kunnen er risico’s zijn opgetreden of aanwezig zijn bij bepaalde typen (niet-hechtgebonden) asbest of als asbest zwaar beschadigd is, in dit geval is altijd maatwerk nodig en moet u goed worden voorgelicht.

Quickscan Asbest

Asbest is op verschillende manieren toegepast, momenteel zijn er meer dan 3.500 verschillende toepassingen bekend. Om asbestverdacht materiaal te herkennen moet een deskundige op het gebied van asbest worden ingeschakeld.

De Asbest QuickScan betreft geen volledige inventarisatie en is derhalve niet geschikt voor het doen van een sloopmelding in verband met sloop/renovatie.

Asbest in bodem

Bij asbesthoudende daken zonder dakgoot of als er een vermoeden bestaat dat er asbest in bodem terecht is gekomen zal een advies worden gegeven om een asbest in bodem (conform NEN 5707) onderzoek uit te voeren. Voor verder onderzoek hierover verwijzen wij u graag door naar onze collega’s van Verhagen Bodemadvies. www.verhagenbodemadvies.nl

RI&E en Arbo advies

Een RI&E is een jaarlijkse verplichting echter vaak is er niet voldoende tijd om dit uit te voeren en is het makkelijker om deze RI&E en eventueel hieruit volgend arbo advies bij een deskundige partij te leggen. In dit geval is onze samenwerkingspartner Wesel Consult voor u de gewenste partij. Voor verdere uitleg zie www.weselconsult.nl

Bodemadvies

Mocht u bezig zijn met nieuwbouwplannen dan kan het zo maar zijn dat u een verkennend bodemonderzoek nodig heeft of wellicht geeft u vragen over de bodemkwaliteit ter plaatse van uw (toekomstige) woning, in dit geval kunnen wij u aanvullend advies geven. Indien een verkennend onderzoek benodigd is maken wij gebruik van veldwerkbureau’s die de werkzaamheden in het veld uitvoeren, waarna u van ons een rapport op maat krijgt. Voor meer informatie bezoek www.verhagenbodemadvies.nl