Tivoli kerktoren te Eindhoven

De Tivolikerk was een kerkgebouw aan de Heezerweg in de buurt Tivoli in het Eindhovense stadsdeel Stratum. De Tivolikerk was een houten kerkgebouw dat in 1948 werd gebouwd als hervormde kerk. Als zodanig heeft de kerk dienstgedaan tot 1983. Enkele jaren geleden is de kerk al gesloopt, de kerktoren is echter nog bewaard gebleven. In verband met de nieuwe plannen moest de kerktoren worden geïnventariseerd. Hierbij waren wel enkele problemen met de uitvoer van de inventarisatie.

De kerktoren is namelijk dichtgezet en moest zelfs met grof materiaal worden opengemaakt. Binnen was de situatie ook niet veel rooskleuriger, de kerktoren is momenteel overgenomen door een groot aantal duiven. In het verleden is er tevens een brand geweest, waardoor het eerste niveau van de kerktoren niet bereikbaar was. Uiteindelijk is alleen de begane grond geïnspecteerd en was het niet mogelijk om fysiek de kerktoren verder te inspecteren.

Op basis van een redelijk vermoeden dat er verder geen asbest is gebruikt, samen met het advies om tijdens de sloop van de kerktoren fysiek de sloop te begeleiden en de vrijkomende materialen te inspecteren is pragmatisch omgegaan met dit asbestvraagstuk.