"Loading..."

Welkom bij Fibresearch

FibreSearch advies tot in de puntjes!
Of u nu een volledige inventarisatie nodig heeft, een QuickScan of deskundig advies op het gebied van asbest(risico’s) daarvoor zijn wij bij FibreSearch u graag van dienst.

Asbest is op verschillende manieren toegepast, momenteel zijn er meer dan 3.500 verschillende toepassingen bekend. Om asbestverdacht materiaal te herkennen moet een deskundige op het gebied van asbest worden ingeschakeld.

FibreSearch werkt met ervaren en deskundige consultants om hiermee de kwaliteit te kunnen leveren die benodigd is op asbestgebied. Al onze Deskundige Inventariseerders Asbest (DIA’s) hebben ruim voldoende ervaring om een overzichtelijke en duidelijke rapportage over uw asbestvraagstuk te kunnen leveren.

Asbestinventarisatie

Op het gebied van asbest gerelateerde wet- en regelgeving vinden veel ontwikkelingen plaats. Gezien de gezondheidsrisico’s is deskundig en integer advies van belang. Sinds 1 maart 2017 is de wetgeving (Arbeidsomstandighedenwet) gewijzigd, waardoor asbestinventarisaties worden afgestemd om de geplande ontwikkeling, zoals renovatie of (totaal-)sloop.
Een asbestinventarisatie omvat ten minste het gebied dat na de verwijdering van het asbesthoudende materiaal wordt geïnspecteerd als onderdeel van de eindcontrole van de asbestverwijdering. Kortom de asbestinventarisatie moet worden afgestemd op de geplande ontwikkeling. Hierbij moet de gehele ruimte waar de ontwikkeling is gepland worden geïnventariseerd.
Bij andere asbestvraagstukken adviseren wij om te beginnen met een QuickScan om zo het onderzoek op uw vraagstelling af te stemmen.
Om de door u te maken kosten zo inzichtelijk te maken kunt u bij FibreSearch een offerte opvragen, waarbij wij u een modulair opgebouwde offerte toesturen. Door voor u inzichtelijk te maken wat de kosten zijn van de verschillende onderdelen willen wij zo transparant mogelijk werken. Weet waar u voor betaald!

Quickscan

Asbest is op verschillende manieren toegepast, momenteel zijn er meer dan 3.500 verschillende toepassingen bekend. Om asbestverdacht materiaal te herkennen moet een deskundige op het gebied van asbest worden ingeschakeld.

De reden om een Asbest QuickScan uit te voeren zijn uiteenlopend en in onderstaande tabel kort (niet onuitputtelijk) verder uitgewerkt. De Asbest QuickScan betreft verder geen volledige inventarisatie geschikt voor het doen van een sloopmelding in verband met sloop en/of renovatie.
Enkele voorbeelden waarbij een Asbest QuickScan gewenst kan zijn:

- U koopt of verkoopt een pand en wil weten of aantonen wat de (financiële) risico’s zijn in verband met de aan-/verkoop van het pand;
- U bent eigenaar of gebruiker van een pand, waarbij u zich afvraagt bij bepaalde materialen of situaties of er (mogelijk) sprake is van (gezondheids)risico’s. Bijvoorbeeld u bent huurder van een pand en in de CV-ruimte zijn zachte platen gebruikt om de ruimte mee af te timmeren;
- U wilt in de toekomst uw pand gaan renoveren, maar u wilt eerst een indicatie hebben van de ordegrootte van kosten in verband met het aanwezige asbest of u wilt graag een vooropname zodat de kosten voor het uitvoeren van een volledige inventarisatie in beeld worden gebracht.

De prijzen voor een Asbest QuickScan zijn gebaseerd op het bruto vloeroppervlak (bvo) en het bouwjaar van de locaties (bouwjaar voor 1994).
De totaalkosten voor de Asbest QuickScans zijn in de tabel op de volgende pagina verder uitgewerkt. Bij het opstellen van deze offerte is ervan uitgegaan dat de locaties vrij toegankelijk zijn en de ruimten aansluitend kunnen worden geïnventariseerd (de verwachte tijdsduur staat tevens per Asbest QuickScan aangegeven). Afspraken, adressen, contactpersonen en duidelijke tekeningen worden hierbij door de opdrachtgever ter beschikking gesteld, hiervoor sturen wij u een invulformulier toe met hierop enkele dagdelen waarin de werkzaamheden zouden kunnen worden uitgevoerd.

Download pdfLAVS

Vanaf 1 maart 2017 zijn wij als asbestinventarisatiebureau verplicht asbestinventarisaties te verwerken in het Landelijk Asbest Volg Systeem (LAVS). Nu kunt u de locatie aanmaken in LAVS en ons een activeringscode toesturen of wij maken voor u een project aan in LAVS. Het LAVS heeft tot doel de transparantie en veiligheid binnen de asbestsector te vergroten, het doorlopen van wettelijke procedures te vergemakkelijken en de administratieve lasten te beperken. Nu is het LAVS een verplichting opgelegd door de overheid en zorgt het LAVS voor een extra administratieve inspanning voor aanvang van de werkzaamheden.
Als gebouweigenaar kunt u zelf optreden als opdrachtgever voor een asbestinventarisatie en het verwijderen van het asbest. Maar u kunt als eigenaar van een gebouw dit ook door iemand anders laten doen, door een opdrachtnemer. Deze partij werkt dan namens u in het LAVS. Particulieren kunnen niet in het LAVS werken. Alleen bedrijven met e-Herkenning hebben toegang. Wel kan een particulier of een bedrijf (niet geregistreerd bij LAVS) opdracht geven aan een bedrijf om namens hem de locatie in het LAVS aan te melden.

Om een project aan te kunnen maken hebben wij dan ook de volgende gegevens nodig:
(Particulier) BSN-nummer, voorletters, achternaam, telefoonnummer en adres;
(Bedrijf) KvK-nummer, contactpersoon, functie contactpersoon, telefoonnummer en adres.

Zonder deze gegevens kunnen wij de inventarisatie niet melden via LAVS en kunnen wij de asbestinventarisatie niet uitvoeren, wel kunnen wij een QuickScan Asbest voor u uitvoeren. Hiermee kunt u echter geen toestemming voor een sloop of renovatie verkrijgen.
Na het afronden van de werkzaamheden wordt een rapportage (Pdf-bestand) opgesteld. Via een betalingslink kunt u de rapportage downloaden. Door onze wens om u een scherpe prijs te kunnen bieden werken wij op deze manier, zo kunnen wij besparen op onze overhead!
Na akkoord op de rapportage wordt deze gekoppeld aan LAVS en sturen wij u (indien asbest is aangetroffen) een activeringscode toe voor de asbestsaneerder die u opdracht wil verlenen voor de asbestverwijdering.’

Referentieprojecten

Ter referentie een aantal locaties welke Fibresearch heeft geinventariseerd:

Aquadome kempervennen

Inventarisatie van het zwemparadijs van centerparcs de KempervennenWoningen Tilburg

Inventarisatie van diverse woningen in Tilburg.Woonwinkel Uden

Inventarisatie woonwinkel Uden

Contact

Heeft u nog verdere vragen, of wilt u graag een gebouw laten inventariseren kunt u ons op de volgende manieren bereiken:

Post Adres

Laboratoriumstraat 6
5617BJ, Eindhoven

Telefoonnummer

040-7370452